CURRENT SALE

GALLERY

Articles

Káin Testamentuma

Archetipikus képi gondolattöredékek egy ősi testvérgyilkosságról

Papp István könyve és képei

Egy történelem előtti időkben játszódó gyilkos tett kiemelése a tudatalattiból

 

1. Izgalmas kezdetek

A Genezis első mozdulatait érzékeltük, amikor kezdetben vala a bűnbeesés és a gyilkosság…

Ahogy a genezis ősi alkotási ösztöne, úgy a rajz mozdulatai is öntudatlanul siklanak a képtér felületén -, egyszerűen csak rágondolunk erre az ősi történetbe, és máris a tudatalattinkból furcsa emlékképek törnek fel. Valósággal vezetik az alkotás folyamatát, és a megalkotott mű fokozatosan elszakad a művésztől, önállósul, és sajátos kifejezőerőre tesz szert.
Ez valami tegnap, mely azáltal, hogy megidézzük – olyan mintha ma lenne…

Read more...
 

Ősi monumentalitás

Papp István kiállítása az Érd-i Szepes Gyula Művelődési Házban, 2006. december 8. – 2007. január 15. között.

Megnyitó: 2006. december 8., este 6 órakor.

 

A kiállításanyag sajátossága, hogy a történetiség mellett szól: igen, régmúlt történelmünkben vannak olyan események, amelyeknek a tanulságait tökéletesen még nem vontuk le. A tudatalatti meditáció „előtörténeteket” keres, és ezúttal az ótestamentum sorai közt találja meg. A korábbi nagy kiállításanyagok – az Ősi próféciák pokoltüze, a Prekrisztiánus idők, a Káin Testamentuma, az Ábel Testamentuma – hasonló motívumvilággal és háttér-eszmerendszerrel épültek, és a Lámekh Testamentuma - ezek folytatásának fogható fel.

Rövidebb vagy hosszabb időre azonosulnunk kell az ősi történetekkel, hogy értelmezzük a mondanivalójukat, hiszen világképalkotásról van szó, éppen az emberiség történelmét meghatározó ősi élmények felelevenítésével. A mítoszok eredeti kontesztusban jelennek meg, bár a képtérben jelen levő tárgyak – a Kereszt, a Kerék, a Rudak, a Vitorla, az Üllő, a Harang – nyilván szimbolikus elemek. A Hit, az Idő, a Kötöttségeink, a Behatároltságunk, a Haladásunk, a Reménységünk és az idő végességét jelző egyetemes metaforák.

Read more...
 

Tudatalatti árnyak megjelenítése

Papp István kiállítása az Érd-i Szepes Gyula Művelődési Házban, 2006. december 8. – 2007. január 15. között.

Megnyitó: 2006. december 8, este 6 órakor.

 

A hazai kanonizáció az absztrakthoz, a pophoz, a fluxushoz és újabban a videó művészethez van szokva, így a hagyományos táblaképek belevegyülnek ezeknek a jelenségeknek az olykor semmitmondó zűrzavarába. Ily módon Papp István festészetében is keressük a stílussal, stílustörténettel kapcsolatos elemeket, valamely ismert rendszerbe való illeszthetőségét, amelyben a mintát a nyugat szolgálja. Fel kell azonban ismernünk, hogy a tudatalatti emlékrendszerünk megközelítéséhez a mintát ezúttal a múlt adja, a testamentumi történetek: Káin és Ábel, az első testvérgyilkosság, valamint Lámekh, az első kettős merénylő története. A festészeti technikában pedig Rembrandt, Rubens, Piazetta és Tiepolo remineszcenciákat érzünk. Ezek a képek kilépnek bármiféle stílustörténetből, és megértésükhöz ismernünk kell a régmúlt históriákat.

Read more...
 

Tudatalatti intelektualizálás a Genezisből

Papp István kiállítása az Érd-i Szepes Gyula Művelődési Házban, 2006. december 8. – 2007. január 15. között.

Megnyitó: 2006. december 8, este 6 órakor.

 

Alapjában véve, igen, rendkívül intellektuális munkák, és emiatt egyben bonyolultak is. Ezek a képek azt bizonygatják, hogy a tudatalattiból talán felszínre hozhatóak bizonyos ősi, közös emlékképek, amelyek genomikus könyvünkből, az Ótestamentumból ihletettek. Akárcsak a korábbi kiállítások – a Prekrisztiánus idők, a Káin Testamentuma, a Képi Próféciák Pokoltüze, stb. – vizuális szempontból szenzációsan vannak megalkotva, és erőteljes ütést mérnek a kép erőterébe besétáló szemlélőre. Kiállítás láttunk már Papp Istvántól a Moholy-Nagy László Körgalériában 2001-ben és 2002-ben, a Tasi Galériában Szentendrén, és a Dunapart Galériában a Váci úton 2004-ben.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 5 of 7
Hungarian (formal)